11\<\02\>\ دی\<\/\02\>\

کارسوق معما دی ماه 1402

دانش آموزان باید تصور کنند با برخورد شهاب سنگ به زمین همه حافظه شان از بین رفته و باید از نو قبیله ایجاد کنند و بتوانند با ایجاد زبان رژه …

31\<\28\>\ فروردین\<\/\28\>\

برگزاری افطاری ساده

هر شب ماه رمضان مسجد محله ما یعنی مسجد حاج حسن برنامه افطاری ساده برگزار می‌کند آماده سازی و برگزاری این برنامه به عهده بچه های مدرسه یاوران امین می‌باشد …