گالری تصاویر

بازدید از نمایشگاه اقتدار

بازدید از نمایشگاه اقتدار سال 98

جهادی مناطق سیل زده غرب

کمک بچه های جهادی دبیرستان پسرانه یاوران امین به...

احکام رزمی باشگاه شهید آبیاری

عکس یادگاری پایان دوره رزمی

اردوی کویرنوردی یزد

اردوی کویرنوردی  یزد که در سال 97 و 98...

گالری ویدیویی

اجرای سرود پایه هفتم

اجرای سرود پایه هفتم به مناسبت 13 رجبولادت حضرت...

خادمی افطار پایه هفتم

بچه های پایه هفتم دبیرستان پسرانه یاوران امین در...

کارسوق کیمیای سعادت پایه هفتم

کارسوق ادبی کیمیای سعادت پایه هفتم که در آذر...

کارسوق کیمیای سعادت هشتم

کارسوق ادبی کیمیای سعادت پایه هشتم

کارآزمون معما پایه هشتم

کارآزمون معما 1400