31\<\26\>\ فروردین\<\/\26\>\

آغاز پیش ثبت نام یاوران امین

📣 ثبت نام دبیرستان پسرانه دوره اول یاوران امین شروع شد ✅ بورسیه تحصیلی دانش آموزان ممتاز 💠 پیش ثبت نام بصورت حضوری و غیر حضوری 🔻 اینجا فقط یک …

31\<\28\>\ فروردین\<\/\28\>\

برگزاری افطاری ساده

هر شب ماه رمضان مسجد محله ما یعنی مسجد حاج حسن برنامه افطاری ساده برگزار می‌کند آماده سازی و برگزاری این برنامه به عهده بچه های مدرسه یاوران امین می‌باشد …